Kertokaa meille käynnissä olevista hankkeistanne


kello
Viidennen herätysliikkeen rakenne on verkostonomainen. Mukana herätysliikkeessä on monia järjestöjä ja monia paikallisia ryhmiä. Herätysliike on vaikuttanut ja vaikuttaa monissa Suomen seurakunnissa.

Toimikunnan suunnitelma on, että järjestöjen arkistot siirrettäisi Kansallisarkistoon jollain aikavälillä.

Mahdollisesti myös yksityishenkilöiden arkistot, jotka on järjestetty Kansallisarkiston arkistointiohjeen mukaisesti saattavat kiinnostaa. Saattaa myös olla, että yksityishenkilöillä on hallussaan aineistoa, joka olisi arvokasta historiantutkimuksen kannalta. Ongelmaksi saattaa muodostua muun muassa kuitenkin se, jos aineistoa ei ole järjestetty, sillä pienissä järjestöissä ei ole henkilökuntaa eikä muita resursseja laajamittaiseen arkistotyöhön. Ottakaa arvokkaan aineiston kyseessä ollen rohkeasti yhteyttä tämän toimikunnan jäseniin, erityisesti niiden järjestöjen yhdyshenkilöihin, jotka ovat oman aineistonne kannalta tärkeimpiä.