Viidennen liikkeen bibliografian uusi versio

Viidettä herätysliikettä koskevaa kirjallisuutta

Sisältö

1. Viidennen herätysliikkeen historiaan liittyvä kirjallisuus

1.1. Kirkkohistorialliset yleisesitykset 1.2. Elämäkerrat ja muistelmat

2. Järjestöhistoriat, juhlakirjat ja vuosikirjat

2.1. Valtakunnallista työtä koskeva kirjallisuus 2.2. Alueellista työtä koskeva kirjallisuus

3. Opinnäytetyöt ja muu tutkimus

3.1. Väitöskirjat ja lisensiaattityöt 3.2. Pro gradu -tutkielmat
3.3. Muut opinnäytetyöt
3.4. Tutkimuksia, raportteja

4. Lähetystyötä koskeva kirjallisuus

4.1. Yleinen lähetyskirjallisuus
4.2. Työalueita käsittelevä kirjallisuus

5. Artikkelit kirjoissa ja aikakauslehdissä

1. VIIDENNEN HERÄTYSLIIKKEEN HISTORIAAN LIITTYVÄ KIRJALLISUUS

1.1. Kirkkohistorialliset yleisesitykset

Huotari, Voitto. Kirkkomme herätysliikkeet tänään. Kirjapaja, Pieksämäki 1981. 185 s.

Kakkuri, Teemu. Suomalainen herätys. Herätyskristillisyyden historia nälkävuosista Nokia- missioon. Kirjapaja, Helsinki 2014. 239 s.

Kirkon nelivuotiskertomukset http://sakasti.evl.fi/ :

– Kirkko muutosten keskellä. Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2000–2003. 2004, 360 s.
– Monikasvoinen kirkko. Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2004–2007. Kää- riäinen Kimmo, Ketola Kimmo, Niemelä Kati, Palmu Harri, Salomäki Hanna, 2008. 396 s. – Haastettu kirkko. Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2008–2011. 2012, 416 s. – Erilaistuva kirkko. Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2012–2015: Katsaus kir- kon työhön. 2016.

– Uskonto arjessa ja juhlassa. Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2016–2019. 2020, 318 s.
– Kirkon kehittämistyön tukena. Suomen evankelis-luterilainen kirkko vuosina 2016–2019. 2020, 136 s.

Nyman, Hannu. Vieraiden varassa. Karas-Sana,Turenki 2014. 233 s.

1.2.Elämäkerrat ja muistelmat

1

Aaltonen, Tapio. Mauri Tiilikainen – vastuun ja vauhdin mies. Karas-Sana, Helsinki 1995. 375 s.

Auvinen, Kerttu. Muistojen albumi. Omakustanne 2016. 193 s.

Björkstrand, Gustav. På avstånd ser man klarare – en självbiografi. Fontana Media, Tal- linna Raamattutrükikoda 2020. 318 s.

Evankelista Eino Vironen. Hiekkaniemen synty ja tarina 1963–1968. Toim. Petri Vironen. Omakustanne 2013. 100 s.

Hiltunen, Paavo. Lain ja evankeliumin mies. Hovioikeudenneuvos Paavo Hiltusen omaelä- mäkerta. Uusi Tie, Hämeenlinna 2008. 169 s.

Huhtaniemi, Leena. Eino J. Honkasen rikas elämä. Sulhasena sodasta. Uusi Tie, Hämeen- linna 1997. 328 s.

Huhtaniemi, Leena. Reino Seppänen – petäjän kyljestä reväisty. Uusi Tie, Hämeenlinna 1998. 190 s.

Huovila, Juhani. Pappina tehtaanpiipun juurella. Reuna 2019.

Jansson, Marianne ja Lemmetyinen Riitta. Kun luostarin muurit murtuivat. Kahden Maria- sisaren tie evankeliumin vapauteen. Suom. Aune-Inkeri Björkström. Otava 1998. Kirjapaja 2002. Perussanoma 2013. 255 s.

Jokiranta, Pekka. Työ täynnä elämää. Toim. Liisi Jokiranta. Uusi Tie, Hämeenlinna 2001. 329 s.

Junkkaala, Eero. Viides herätysliike. Näin minä sen näen. Kirjapaja 2016. 197 s. Junkkaala, Timo. Osmo Tiililä – protestantti. Perussanoma, Hämeenlinna 2004. 828 s.

Junkkaala, Timo. Urho Muroma – herätyssaarnaaja. Perussanoma, Hämeenlinna 1990. 306 s.

Karhi, Olli. Klinu – elinkautisvanki Reijo Loikkasen tarina. Karas-Sana, Helsinki 1993. 263 s.

Karhi, Olli. Elina Heinonen – evankelista. Karas-Sana, Helsinki 1996. 203 s.

Kortesmaa, Kalevi. Sukumme muistikirja – elämää johdatuksessa ja ristiaallokossa. Oma- kustanne, 2019. 300 s.

Kosonen, Liisa. Kirkkainta kruunua kohti. Anne Pohtamo – kauneuskuningattaresta evan- kelistaksi. Perussanoma, Hämeenlinna 2004. 273 s.

Kosonen, Liisa. Lasse Välisalo – evankelista ja ystävien etsijä. Perussanoma, Hämeen- linna 2003. 193 s.

Kosonen, Liisa. Marja-Terttu Tolamo – taiteilija ja taistelija. Perussanoma, EU 2020. 342 s.

Latvus, Sisko. Erkki Leminen – armon matkamies. Karas-Sana, Helsinki 1994. 327 s.

Lehtinen, Eine ja Kalevi. Löytöretkellä. Karas-Sana, Helsinki 1982.

Leminen, Erkki (koonnut). Kaksi vaeltajaa – Niilo Tuomenoksan ja William Uotisen keskei- siä ajatuksia. Karas-Sana, Lohja 1985. 153 s.

2

Mertanen, Mari. Taatto. Seppo Rantasen muistelmat. Omakustanne. Herätysseuran Kirja- paino, Suolahti 2008. 2. painos, 2009. 89 s.

Nyyssölä, Eemeli. Tien aukaisijan askelissa. Toim. Juhani Hautamäki. Uusi Tie, Hämeen- linna 2004. 196 s.

Rissanen, Seppo. Tehtävä suoritettu – matkani arvojen viidakossa, SLS 2019. Rämä, Timo. Kun Jumala herätti toimimaan. Uusi Tie, EU 2016. 328 s. + kuvaliite.

Santala, Risto. Elämäni perintö. Suomen lähetysseura. WSOY, Porvoo 1997, 2. painos 1997. 224 s.

Silventoinen, Arvo. Äidin siunaus. Uusi Tie, Hämeenlinna 2007. 167 s.

Uimonen, Seija. Hän nostaa tomusta – elämää Kroatian evankelisessa kirkossa. Sansa/Perussanoma, EU 2015. 231 s.

Uimonen, Seija. Jumalan kulkukoira. Uusi Tie. 2000. 218 s.

Uuras Saarnivaara – herätysteologi. Toim. Ari Auranen. STI:n aikakauskirja IUSTITIA 24, Yliopistopaino, Helsinki 2008. 241 s.

Valkama, Reino. Kelpaako tällainen Jumalalle? Toim. Birgit Hyvönen. Uusi Tie, Hämeen- linna 2001. 200 s.

Valtonen, Olli. Kalevi Lehtinen: Jatkoaika. Kirjapaja, Helsinki 1992. 255 s.

Varpasuo, Päivi. Kaija Rolig – Kuninkaan kulkuri. Karas-Sana. WSOY, Juva 1997.

Vuollo, Martti. Martti E. Miettinen. – periaatteen mies. Uusi Tie, Hämeenlinna 2003. 218 s.

Väisänen, Seppo. Aikansa kutakin. Perussanoma, EU 2014. 555 s.

Väisänen, Matti. Saviastia – Matti Väisäsen muistelmat. Luther-kirjat, EU 2019. 317 s.

Vänskä, Raimo. Värien sinfoniaa, omakustanne. 2020. 115 s.

Vänskä, Seppo. Tie valmis on – kaksikymmentä vuotta Kansanlähetyksen kotimaan- työssä. Barents, Viro 2017. 192 s.

2. JÄRJESTÖHISTORIAT, JUHLAKIRJAT JA VUOSIKIRJAT

2.1. Valtakunnallista työtä koskeva kirjallisuus

Aatteiden ja herätysten virrassa. Jouko Talosen juhlakirja. Toim. Timo Kapanen ja Nico Lamminparras. Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 239, Helsinki 2019 (Han- sanprint Oy, Turenki 2019). 326 s.

Ehjä sirpale. Kappale suomalainen herätyskristillisyyden arkea ja juhlaa. Koonnut Lasse Reijomaa. Ev.lut. Sisälähetyssäätiö 1973. 71 s.

Ekstrand, Sixten. I väckelsens och kyrkans tjänst. Kyrkans Ungdom 100 år. Vasa 2020. 299 s.

Evankelisluterilaisen Lähetysyhdistys Kylväjän vuosikirjat 1980, 1982, 1984, 1986, 1992, 1994, 1996–1997, 1999, 2000–2001, 2002–2003, 2006.

Evankeliumi ensin – lähetysjohtaja Juhani Lindgrenin sydämenääniä. Toim. Matti Korho- nen. Perussanoma, Hämeenlinna 2007. 254 s.

Evankeliumi keskukseen. Toim. Timo Junkkaala. Suomen Evankelisluterilaisen Opiskelija- ja Koululaislähetyksen 20-vuotisjulkaisu. Kirjaneliö, Helsinki 1983. 136 s.

3

Hakala, Salli, Mäkelä, Laura, Sumiala-Seppänen, Johanna. Herätys! Herätyksen sukupol- ven tuntoja. OPKO 40 Vuotta. Perussanoma, Hämeenlinna 2004. 123 s.

Helsingin Raamattukoulu 1951–1991. Päätoim. Marja Heimala-Pelkonen. Helsingin Raa- mattukoulun säätiö 1991, 60 s.

Helsingin Raamattukoulun 10-vuotishistoriikki. 1961, 34 s.

Hyvään maahan – kamppailua, kipua, kasvua. Evankelisluterilaisen Lähetysyhdistys Kyl- väjän juhlajulkaisu. Hämeenlinna 2004. 174 s.

Kalastaja kuivalla maalla. 52 tosikertomusta. Kylväjä 40 vuotta juhlajulkaisu. Toim. Kirsi Myllyniemi ja Leena Luhtala. Perussanoma 2014. 239 s.

Kolme vuotta kansanlähetystä. Kansanlähetys vuosina 1967–1969. Toim. Matti Väisänen, Per-Olof Malk, Riitta Helke ja Marja-Liisa Itäranta. Uusi Tie, Poukkusilta 1970. 224 s.

Kotikulmilta maailman toreille. Kansanlähetyksen 30-vuotisjuhlakirja. Toim. Rämä, Timo, Vänskä, Vuokko, Lepikko, Anne. Uusi Tie, Pieksämäki 1997. 203 s.

Kylväjä lähti kylvämään. The sower went out to sow. Kuvia Kylväjän työalueilta. Toim. Kirsi Myllyniemi. Evankelisluterilaisen Lähetysyhdistys Kylväjän juhlajulkaisu. Hämeenlinna 2009.

Mestarin oppitunneilta. Suomen Raamattuopiston Ystävät, 1948. 80 s.

Nyman, Hannu. Jumalan ihmeitä ja ihmisiä evankeliumin asialla – Kansan Raamattuseura 75 vuotta. Karas-Sana, Lohja 2020. 286 s..

Näkyjen päivästä tähän päivään. Ev.lut. Sisälähetyssäätiön 35- ja Suomen Raamattuopis- ton 30-vuotisjuhlakirja. Toim. Seppo Norjanen, Lasse Reijomaa ja Marja-Terttu Tolamo. Suomen Raamattuopiston Kustannus, Kauniainen1975. 79 s.

Näkyä toteuttamassa. Toim. Juha Väliaho. Uusi Tie, Jyväskylä 1987. 201 s.

Olavi Peltola – mies sanojen takana. 85 v. juhlakirja. Toim. Marjatta Junkkaala. Perussa- noma, Kauniainen 2015. 263 s.

Pietilä, Hannu. Hannulan aika. Kuvaus vuosisadan alun herätyksestä. Kuva ja sana, Hel- sinki 1953. 2. painos 1954. 182 s.

Pro Fide 1/1964. Numero sisältää juuri perustettuun Suomen Ev.lut. Ylioppilaslähetykseen liittyviä kirjoituksia.

Pääasia. Matti Väisänen 70 v. juhlakirja. Toim. Juhani Koivisto. Uusi Tie, Hämeenlinna 2004. 334 s.

Raamattu ja herätys. Mikä on 50-vuotiaan Suomen Raamattuopiston sanoma ja paikka tä- nään? Toim. Reijo Huuskonen. Perussanoma, Jyväskylä 1995. 142 s.

Raimo Mäkelä – lain ja evankeliumin julistaja. 75 v. juhlakirja. Toim. Sinikka Kuorikoski. Perussanoma, Kauniainen 2015. 349 s.

Rakkaus kantaa – Kansanlähetyksen 50-vuotisjuhlakirja. Toim. Mika Tuovinen ym. Suo- men Ev.lut. Kansanlähetys, EU 2017. 108 s.

Sinun sanasi on totuus. Teol. ja fil. tohtori Uuras Saarnivaaralle hänen täyttäessään 75 vuotta 17.2.1983. Toim. Eino J. Honkanen ja Jarmo Mäki-Mikola. Uusi Tie, Helsinki 1983.

Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen vuosikirjat 1989–2010 ja vuosiraportit 2010–.

4

Todistuksia evankeliumin muutosvoimasta. Kansanlähetys 40 vuotta juhlakirja. Toim. Reino Saarelma. 2007.

Toiviainen, Veli-Pekka. Tarjolla pitäen elämän sanaa. Karas-Sana, Lohja 1985. 144 s.

Tottelin taivaallista näkyä. Urho Muroman muistokirja. Toim. Eino Sares, ym. WSOY, Por- voo 1967. 133 s.

Tuoreita viinipuun oksia. Seurakuntia perustava työ polttopisteessä. Lähetyksen 35/150 juhlavuoden julkaisu. Toim. Kaisa-Kerttuli Laxenius. Evankelisluterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä, 2009. 95 s.

Vikström, Erik: Anden och ämbetet – minnesbilder och dokumentation rörande väckelse och kyrka 1960–2015. Meddelanden från ÅKA 48. Åbo 2016. 328 s.

2.2. Alueellista työtä koskeva kirjallisuus

Helenius, Linda, Järvi, Anja ja Vaismaa, Marketta. Käden kosketus – näkymiä Vivamon vaiheisiin. Karas-Sana, Helsinki 2011. 212 s.

Helsingin kansanlähetys 30 vuotta. Kutsutut lähtemään ja lähettämään. Helsinki. Helsingin Ev.lut. Kansanlähetys 1997. 42 s. Moniste.

Häger, Bertel. Väckelse- och brytningstider. Inremissionsförlaget, Karleby 1986. 99 s. Hämeen kansanlähetys. Hämeen Ev.lut. Kansanlähetys. Tampere 1981.

Kainuun henkilökuvia. Välähdyksiä hieman menneestä ja tästä hetkestä. Kainuun Kansan- lähetyksen juhlajulkaisu 2010. Toim. Raili Kemppainen. Kajaani 2010.

Lakeudella ja lähetysmailla. Etelä-Pohjanmaan Ev.lut. Kansanlähetyksen juhlakirja. Toim. Jaakko Hautamäki. Etelä-Pohjanmaan Ev.lut. Kansanlähetys, Seinäjoki 2000.188 s.

Pohjois-Savon Ev.lut. Kansanlähetys 30-vuotishistoriikki. Osa 1 vuodet 1970–1990. Osa 2 vuodet 1991–2000. Toim. Pentti Rissanen. Kuopio 2000. 47 s.

Rukouksesta se alkoi – Kymenlaakson Ev.lut. Kansanlähetys 50 vuotta. Toim. Timo Rämä. Kymenlaakson Ev.lut. Kansanlähetys, EU 2018. 138 s. + kuvaliite.

Satakunnan mailta maan ääriin. Satakunnan Ev.lut. Kansanlähetyksen juhlakirja 1969–89, toim. Pentti Heinilä ja Juhani Koivisto. Saarijärvi 1989. 113 s.

Tapahtui Ritalanmäellä 1946–2006. Savonlinnan kristillinen opisto 60 v. Toim. Teuvo V. Riikonen. Savonlinnan kristillinen opisto ry, Saarijärvi 2006. 208 s.

Tervonen, Heikki. Elämän lähteellä – näkymiä Oronmyllyn vaiheisiin. Karas-Sana, Helsinki 2013. 192 s.

Välähdyksiä Satakunnan Ev.lut. Kansanlähetyksen toiminnasta 1969–2009. Satakunnan Ev.lut. Kansanlähetyksen 40-vuotisjuhlakirja.

3. OPINNÄYTETYÖT JA MUU TUTKIMUS

3.1. Väitöskirjat ja lisensiaattityöt

Auranen, Ari. Herätyksen aalloissa ja karikoissa – Uuras Saarnivaaran rooli Kansanlähe- tyksen perustamisessa, toiminnassa ja hajaannuksessa 1965–1976. Väitöskirja. Uusi Tie, EU 2015. 342 s.

Auranen, Ari. Lestadiolais-uuspietistinen konservatiiviteologi – Uuras Saarnivaaran elämä ja toiminta vuoteen 1966. Väitöskirja. Oulun yliopiston fil. tdk. Pohjois-Suomen historialli- nen yhdistys. Rovaniemi 2008. 387 s

5

Franzén, Allan. Missionärsutbildningen i Norden i relation till missionssituation och organi- sationsidentitetet. Diss. Publikationer utgivna av Samfundet för missiologi och ekumenik 49. Helsingfors 1986.

Franzén, Ruth. Studentekumenik och väckelse. Finlands kristliga studentförbund i internat- ionell brytning 1924–1950. Diss. Finska kyrkohistoriska samfundet. Helsingfors 1987. 452 s.

Haataja, Heikki. ”Tahtoratkaisustamme riippuu lopulta kaikki” – Urho Muroman käsitys uu- destisyntymisestä ja pyhityksestä. Väitöskirja. HYTTK. Systemaattinen teologia. Helsinki 2020. 196 s.

Heikola, Rauno. Trosteologi – Osmo Tiililäs uppfattning om tro och teologi. Diss. Teolo- giska fakultetet. Åbo Akademi, Åbo 1996.

Hämäläinen, Seppo. Sielunhoitoa Kansanlähetyksessä. Käytännöllisen teologian painama- ton lisensiaattitutkimus. HYTTK. Helsinki 1991.

Junkkaala, Timo. Hannulan herätys. Tutkimus Lounais-Suomen lähetysherätyksestä 1894–1914. Diss. Suomen kirkkohistoriallinen seura. SKHSST 136. Kirjaneliö, Pieksämäki 1986. 424 s.

Kauppinen, Juha. Evankelioiva herätysliike. Tutkimus Suomen Evankelisluterilaiseen Kan- sanlähetykseen kuuluvista. Kirkon tutkimuslaitos. Sarja A N:o 21. Tampere 1973. 167 s.

Kauppinen, Juha. Kansanlähetyksen alueellinen leviäminen. Tutkimus uskonnollisen inno- vaation hierarkkisesta diffuusiosta Suomessa vuosina 1967–1983. Kirkon tutkimuskeskus Sarja A N:o 52. Väitöskirja. Tampere 1990. 333 s.

Latvala, Piia. Valoa itään? – Kansanlähetys ja Neuvostoliitto 1967–1973. Väitöskirja. Suo- men Kirkkohistoriallisen Seuran toimituksia 209, Jyväskylä 2008. 373 s.

Launonen, Pekka. Nuorisonohjaajasta nuorisotyönohjaajaksi. Väitöskirja. HYTTK, Helsinki 2004.

Luoma, Antti. Inkerin kirkon nousu ja suomalaiset 1988–1993. Väitöskirja. HYTTK, kirkko- historian osasto. Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 240, Helsinki 2020. 429 s.

3.2. Pro gradu -tutkielmat

Ahonen, Risto Olavi. Teinien taksvärkki – ykskaks maailma paremmaks! Pro gradu -tut- kielma. Yhteiskuntahistorian laitos, valtiotieteellinen tiedekunta. Helsingin yliopisto, 2000.

Alaranta, Kaisa. Jonkinlainen probleemilapsi kristillisten yhdistysten kentässä – Kansan Raamattuseura osana kirkollisten toimijoiden kenttää 1945–1949. Suomen historian pro gradu. Tampereen yliopisto, 2005.

Elomaa, Rauno. Oulun profeetta. Pro gradu -tutkielma. HYTTK, 1968.
Etola, Arja. Missio muutoksessa: Lahden evankelis-luterilaisten seurakuntien lähetystoi-

minta vuosina 1965–1995. Käytännöllisen teologian pro gradu -tutkielma. HYTTK, 2008.

Eväsoja, Antti Kustaa. ”Pitää koittaa vaan evankeliumia julistaa aina” – Pro Fide -yhtyeen sanoma hengellisen nuorisomusiikin murrosvaiheessa 1966–1974, Käytännöllisen teolo- gian pro gradu -tutkielma. HYTTK, 2005.

Franzén, Ruth. Finlands kristliga studentrörelse i internationellt korsdrag 1939–1964. Lic.

HYTTK. Helsinki 1976.

6

Haataja, Heikki. Urho Muroman käsitys tahdon vapaudesta uudestisyntymisen edellytyk- senä. Dogmatiikan pro gradu -tutkielma. HYTTK, 1986.

Hannolin (Myllyniemi), Kirsi. Osmo Tiililä ja Suomen kristillinen ylioppilasliitto vuosina 1922–1972. Käytännöllisen teologian pro gradu -tutkielma. HYTTK, 1979. 156 s.

Harjuvaara, Jaakko. 1967. Toisen maailmansodan jälkeinen kehitys Suomen kristillisessä ylioppilasliikkeessä. Käytännöllisen teologian laudaturtutkielma. HYTTK, 1967.

Heinola, Pauli. Evankelisluterilaisen Lähetysyhdistys Kylväjän synty ja taival kirkon viral- liseksi lähetysjärjestöksi. Suomen ja Skandinavian kirkkohistorian pro gradu -tutkielma. HYTTK, 1999. 102 s.

Hietala, Marika. Muuttuva Kansanlähetys. Tutkimus Suomen Evankelisluterilaisen Kansan- lähetyksen sukupolvenvaihdoksesta. Kirkkososiologian pro gradu -tutkielma. HYTTK, 2001. 120 s.

Honkala, Tiiu. Oulun profeetta Laila Heinonen ja ns. heinoslaisuuden synnyttämä keskus- telu kirkon piirissä 1960-luvulla. Aate- ja oppihistorian pro gradu -työ. Oulu: Oulun yliopisto, 2004.

Huuki, Erkki. Suomen Evankelis-luterilaisen kirkon lähetystyön muodot islamilaisissa maissa 1960–1982. Yleisen käytännöllisen teologian pro gradu -tutkielma. HYTTK, 1984. 163 s.

Hytti, Veikko. Richard Wurmbrandin ja Stefanus-lähetyksen toiminta ja vaikutus Suomessa 1970-luvulla. Kirkkososiologian pro gradu -tutkielma. HYTTK,1986. 125 s.

Isaksson, Charles. Uleoborgsprofetismen i den finlandssvenska tidningspressen 1960 – 1970. Pro gradu -avhandling i kyrkohistoria. Teologiska fakulteten, Åbo Akademi, Åbo 1990.

Jalkanen, Terhi. Helsingin Ev. LUT. Kansanlähetyksen sielunhoitopuhelin. Käytännöllisen teologian pro gradu -tutkielma. HYTTK, 1994. 120 s.

Junkkaala, Timo. Nuorten kristillinen yhdistys Lempäälän uskonnollisessa elämässä 1918– 1970. Laudaturtutkielma Suomen kirkkohistorian alalta. HYTTK, 1973.

Kaakinen, Risto. ”Minä lähden jos sinä haluat.” Kansanlähetyksen lähetystyö ja lähetit 1968–1973. Suomen ja Skandinavian kirkkohistorian pro gradu -tutkielma. HYTTK, 2002. 86 s.

Kakkuri, Teemu. Uuspietismin nousu ja hajaannus 1949–1967. Evankelisluterilaisen sisä- lähetyssäätiön kehitys. Suomen ja Skandinavian kirkkohistorian pro gradu -tutkielma. HYTTK, 1989. 175 s.

Karjalainen, Teuvo. Uusi Tie -lehden pääkirjoitukset 1994. Pääkirjoitukset viestintätutki- muksen valossa. Käytännöllisen teologian pro gradu -tutkielma. HYTTK, 2000. 82 s.

Kerttula, Katariina. Evankelisluterilaisen lähetysyhdistys Kylväjän tie Bangladeshiin 1974– 1983. Yleisen kirkkohistorian pro gradu -tutkielma. HYTTK, 2006.

Kettunen, Veikko. Pääsihteerin puheet ”polttopisteessä”. Matti Väisäsen julistus kansanlä- hetyspäivillä 1975–1995. Pro gradu -tutkielma. HYTTK, 1997. 118 s.

Korhonen, Jaakko. Kirkon nuorisonohjaajakoulutuksen kehittyminen 1960-luvun alusta vuoteen 1973. Uskonnonpedagogiikan laudaturtutkielma Helsingin yliopiston käytännölli- sen teologian laitos Uskonnonpedagogiikan jaosto, 1973. 143 s. + lähde- ja kirjallisuusluet- telo.

7

Korhonen, Jaakko. Kirkon nuorisonohjaajakoulutuksen kehittyminen 1960-luvun alusta vuoteen 1973. Uskonnonpedagogiikan laudaturtutkielma. Helsingin yliopiston käytännölli- sen teologian laitos Uskonnonpedagogiikan jaosto, 1973. 143 s. + lähde- ja kirjallisuusluet- telo.

Kuusisto, Jarkko. Richard Wurmbrandin Suomen vierailujen aiheuttama lehdistökirjoittelu 1970–1990. Suomen ja Skandinavian kirkkohistorian pro gradu -tutkielma. HYTTK, 1999.

Kärhä, Heikki, Helakanpunainen peto – Uuras Saarnivaara ja kommunismi aatteena 1960– 1977. Suomen ja Pohjoismaiden kirkkohistorian pro gradu -tutkielma. HYTTK, 2020. 53 s.

Laine, Jussi. Evankelisluterilaisen Lähetysyhdistys Kylväjän työ 1974–1979. Yleisen kirk- kohistorian pro gradu -tutkielma. HYTTK, 2000. 110 s.

Latvala, Piia. Keskustelu slaavilähetyksestä Suomen kirkollisessa päivälehdistössä 1967– 1973. Yleisen kirkkohistorian pro gradu -tutkielma. HYTTK, 2000. 156 s.

Linnapuomi, Antti. Herätys Kouvolassa. Uuspietistisen nuorisoherätyksen ja Kouvolan seu- rakunnan suhteet vuosina 1964–1972. Suomen ja Skandinavian kirkkohistorian pro gradu -tutkielma. HYTTK, 1989. 129 s.

Makkonen, Esko. Jumala sen tekee! Kalevi Lehtisen pelastuskäsitys. Dogmatiikan pro gradu -tutkielma. HYTTK, 1989.

Malmberg, Merja. Eurooppa lähetysalueena – kehityslinjoja ja tapahtumia Suomen ev.-lut. kirkon sisällä vuosina 1965–1984. Käytännöllisen teologian pro gradu -tutkielma. HYTTK, 1998.

Marttinen, Heli. Menkää ja tehkää… Tutkimus lähetystyöhön lähtevien uskonnollisuudesta. Uskonto- ja kirkkososiologian pro gradu -tutkielma. HYTTK, 2002.

Mehto, Johanna. Marja-Terttu Tolamo Israel-lähetyksen tukijana. Yleisen kirkkohistorian pro gradu -tutkielma. HYTTK, 2003.

Molgaard, Anna-Elina. Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen toimenpiteet lähe- tyslasten koulunkäynnin järjestämiseksi vuosina 1967–1991. Yleisen kirkkohistorian pro gradu -tutkielma. HYTTK, 2008. 90 s.

Mäntymaa, Johannes: ”Aalto on jo liikkeellä” – Uuras Saarnivaaran suhde karismaattiseen liikkeeseen vuosina 1970–1981. Suomen ja Skandinavian kirkkohistorian pro gradu -tut- kielma. HYTTK, 2009.

Niemelä, Jukka. ”Paloasema-tiedekunta” – Sana-lehden teologis-kirkkopoliittinen linja vuo- sina 1954–1957 [Uuras Saarnivaara Sana-lehden päätoimittajana]. Kirkkohistorian pro gradu -tutkielma. HYTTK, 2008.

Nieminen, Ismo. Kristillisen opiskelijatyön murroskausi. Suomen Evankelis-luterilainen Yli- oppilaslähetys 1964–1969. Yleisen kirkkohistorian pro gradu -tutkielma. HYTTK, 1993. 110 s.

Nisonen, Raimo. Helsingin Raamattukoulun synty ja toiminta (1951–1968). Pro gradu -tut- kielma, HYTTK, 1969. 94 s.

Nurmi, Mika. Yhdistys – kohtaamispaikka – seurakunta – Ristin Killan identiteetti 1947– 1994. Suomen ja Skandinavian kirkkohistorian pro gradu -tutkielma. HYTTK, 1995.

Nurminen, Lauri: Perusta-lehden suhtautuminen karismaattisiin liikkeisiin 1974–2007. Suo- men ja Skandinavian kirkkohistorian pro gradu -tutkielma. HYTTK, 2010.

8

Palmu, Lauri. Luterilaista yhteyttä etsimässä. Kansanlähetyksen kirkkoyhteysneuvottelut Japanissa 1975–1989. Yleisen kirkkohistorian pro gradu -tutkielma. HYTTK, 2015. 120 s. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/155234

Pietinen, Seija. Kehitysmaiden koululaisten elämäntilanne ja koulutukseen hakeutuminen. Tapaustutkimus Bethelin evankelisesta yläasteesta ja lukiosta Dembi Dollossa Etiopiassa. Pro gradu -tutkielma. Kasvatustieteen laitos, Helsingin yliopisto 1996. 84 s.

Pokka, Tapio. ”Mitä sitten esi-isien henget sanoisivat…?” – Suomalaisten lähetystyönteki- jöiden suhtautuminen esi-isien henkien palvontaan Japanissa. Uskontotieteen pro gradu -tutkielma. HYTTK, 1997.

Raski, Riitta. Kolmeen kristilliseen ylioppilasliikkeeseen lukeutuvien opiskelijoiden asen- teista kristinuskoon ja kirkkoon sekä asenteiden muodostuksesta ja kehityksestä. Teologi- sen etiikan ja uskonnonfilosofian pro gradu -tutkielma. HYTTK, 1972.

Riihelä, Henna. Miksi Suomesta lähdettiin kibbutseille? Kibbutsi-aatteen leviäminen Suo- meen 1960-luvulla. Yleisen kirkkohistorian pro gradu -tutkielma. HYTTK, 2004.

Rohkimainen, Päivi. Suomen lähetysseuran suhtautuminen kansanlähetyksen syntyyn vuosina 1963–1971. Yleisen kirkkohistorian pro gradu -tutkielma. HYTTK, 1998. 131 s.

Räsänen, Niilo. Uuspietistien esittämä ekumeniakritiikki Suomessa 1960–1967. Suomen ja Skandinavian kirkkohistorian pro gradu -tutkielma. HYTTK, 1985.

Salomäki, Matti. Kansanlähetyksen työ Afrikassa 1967–1977. Yleisen kirkkohistorian pro gradu -tutkielma. HYTTK, 1993. 85 s.

Samakoski, Tiina: Pyhät, pahat ja armahdetut: Kalevi Lehtisen julistustyön sanoma ja sen vaikutus kuulijoiden kertomana. Käytännöllisen teologian pro gradu -tutkielma. 2013.

Silfverberg, Peter. Några moderna missionsformer i relation till luthersk teologisk tradition. En analys av ”Operation Mobiliserings”, ”Ungdom med Uppgifts” och ”Finlands Evangelisk- lutherska Folksmissions” kortvariga missionsarbete. Pro gradu avhandling i Dogmatik. Te- ologiska fakultetet. Åbo Akademi, Åbo 1988.

Siltala, Vesa. Rakkauden vai vihan vallankumous? – Kansan Raamattuseuran opiskelija- työn synty ja kansainväliset yhteydet vuosina 1962–1972. Yleisen kirkkohistorian pro gradu -tutkielma. HYTTK, 2000.

Simojoki, Pekka. Akateemisten Vapaaehtoisten Lähetysliitto, AVL 1940–1974. Kirkkohisto- rian pro gradu -tutkielma. HYTTK, 1988.

Smolander, Jyrki. Politiikka Uusi Tie -lehdessä 1973–1982. Suomen ja Skandinavian kirk- kohistorian pro gradu -tutkielma. HYTTK, 2010. 103 s.

Suutari, Timo. OM:n asema suomalaisessa lähetystyössä vuosina 1962–1992. Yleisen kirkkohistorian pro gradu -tutkielma. HYTTK, 2001. 93 s.

Syrjälä, Valio. Lontoon kaupunkilähetyksen ulkomaalaiset työntekijät ja heidän työkent- tänsä ei-englantilaisten parissa vuosina 1960–1990. Yleisen käytännöllisen teologian pro gradu -tutkielma. HYTTK, 1992. 105 s.

Söderståhl, Ruth. Finlands Kristliga Studentförbunds utländska relationer 1929–1939. Lau- daturavhandling. TTK, 1970. Helsinki.

Toiviainen, Veli-Pekka. Kansan Raamattuseuran synty ja evankelioimistyö. Teologisen tie- dekunnan pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, 1971.

9

Tuori, Johanna. Uskonnollisen kirjallisuuden salakuljetus Suomen viranomaisten ja poliitik- kojen ”pikkuisena harmina” 1970–1979. Yleisen kirkkohistorian pro gradu -tutkielma. HYTTK, 2004. 121 s.

Turunen, Antti: Meillä ei ole mitään, mutta omistamme kaiken – Kalevi Lehtisen ihmiskäsi- tys. Käytännöllisen teologian pro gradu -tutkielma. Itä-Suomen yliopisto (läntinen teologia), 2012.

Utriainen, Seija. A case study of effectiveness of missionary training programs in Finland. A Master of Arts Thesis. Iso Kirja. Keuruu 2002.

Vaismaa, Kalle. Kansan Raamattuseuran toiminnallinen rooli evankelioimisjärjestönä uu- den vuosituhannen kynnyksellä. Käytännöllisen teologian pro gradu -tutkielma. HYTTK, 1999.

Valkama, Antti. Kansanlähetyksen lähettien työ Japanissa. Yleisen kirkkohistorian pro gradu -tutkielma. HYTTK, 2010. 80 s.

Valtavaara, Anna-Liisa. Henkilökohtaisen evankelioimisen kurssi koulutustapahtumana. Tutkimus Kansan Raamattuseuran opiskelijoiden järjestämästä evankelioimiskoulutuk- sesta ja siihen osallistuneista lukuvuonna 1972–1973. Uskonnonpedagogiikan pro gradu – tutkielma. HYTTK, 1975.

Vaulas, Arja. Kansan Raamattuseuran nuorisotyön synty ja kehitys vuoteen 1964. Käytän- nöllisen teologian pro gradu -tutkielma. HYTTK, 1984.

Virkkunen, Petri. Eino Honkanen Uuden Tien päätoimittajana 1967–1984. Suomen ja Skandinavian kirkkohistorian pro gradu -tutkielma. HYTTK, 1994. 113 s.

Ylänne, Tuula. Kannatusrengastoimintaan sitouttaminen lähetysjärjestöissä. Tutkimus Kansanlähetyksen, Kylväjän ja Evankeliumiyhdistyksen kannatusrengastoiminnasta. Us- konto- ja kirkkososiologian pro gradu -tutkielma. HYTTK, 2012.

3.3. Muut opinnäytetyöt

Elo, Päivi. Helsingin Raamattukoulusta valmistuneiden nuorisonohjaajien sijoittuminen työ- elämään. Tutkielma nuorisonohjaajatutkintoa varten Helsingin Raamattukoulussa keväällä 1983, 63 s. + liitteet.

Gynther, Teija. Luennoilla kävijät ja luentoja koskevat toivomukset Helsingin Raamattukou- lussa. Tutkielma nuorisonohjaajatutkintoa varten Helsingin Raamattukoulussa 1986, 32 s. + liitteet.

Heporauta, Eeva. Kaikki Jumalalle. Opetusneuvos Kerttu Vainikaisen tie kansakoulun opettajasta Raamattukoulun rehtoriksi. Tutkielma diakonin tutkintoa varten Helsingin Raa- mattukoulussa, seniorikurssi III 1981, 80 s.+ liitteet.

Häkkilä, Martta. Seurakunnallisen nuorisonohjaajankoulutukseen liittyvä kenttäharjoittelu opiskelijan, harjoitteluohjaajan ja opettajan näkökulmasta. Tutkielma nuorisonohjaajatut- kintoa varten Helsingin Raamattukoulussa 1985, 34 s. + liitteet.

Jousmäki, Henna ja Onkila, Päivi. Kuinka voit lähetystyöntekijä? Vuosina 1999–2004 Suo- meen palanneiden Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen lähetystyöntekijöiden työhyvinvointi. DIAK AMK Pieksämäen yksikkö, 2005. 59 s. 5 liitettä.

Junno, Marjaana. Lyhytaikainen lähetystyö ja lähetysnäyn selkiintyminen ensimmäisen ak- tiokesän perusteella. Tutkielma. Kansanlähetysopiston kirjasto. Ryttylä1991.

10

Juopperi, Merja. Kansanlähetyksen aktiotyö – nuorisotyötä, koulutusta ja lyhytaikaista lä- hetystyötä. Tutkielma. Kansanlähetysopiston kirjasto, Ryttylä1980.

Järvinen, Markku. Kerttu Vainikaisen näkemys raamattutulkinnasta. Tutkielma nuorisonoh- jaajatutkintoa varten Helsingin Raamattukoulussa 1979, 30 s.

Kallioinen, Ari ja Outi. Lähetin kausiloma. Seminaarityö LTI:n lähetyskurssilla. Lähetysteo- logisen instituutin kirjasto, Ryttylä 1982.

Kettunen, Veikko. Kansanlähetys Kainuussa. 10-vuotishistoriikki. Tutkielma diakonin tut- kintoa varten. Luther-opisto, 1979. 96 s.]

Kujala, Pirjo ja Matikainen, Tarja. Lasten elojuhlat 1989. Seminaarityö Helsingin lastentar- hanopettajaopisto kevätlukukausi 1990 kurssi 154, 41 s. + liitteet.

Laurila, Kari. Nuorisonohjaajakoulutukseen liittyvä kesäharjoittelu Helsingin Raamattukou- lusta v. 1981 valmistuneen kurssin arvioimana. Tutkielma nuorisonohjaajatutkintoa varten Helsingin Raamattukoulussa 1981. 51 s.

Leppänen, K. Nuorten herätyspäivät ja kesätapahtumat 1965–1987. Tutkielma nuorison- ohjaajakurssilla Suomen Raamattuopistossa 31.1.1988.

Lohivirta, Mirjami. Aktiotyön synty ja kehitys Suomessa. Tutkielmaseminaari 25.4.1980. Lähetystyöntekijäkurssi, Ryttylä 1980.

Malmi, Kirsti. Kenen kekoa nyt rakennat? Kyselytutkimus Kansanlähetyksen Italian-ak- tiossa olleille. Kurssikirjoitus. Lähetystyöntekijälinja, Kansanlähetysopisto, Ryttylä 2002.

Myllärinen, Martti. Kansanlähetyksen syntyyn johtaneet ja siihen sisältyneet ulkolähetys- työn ainekset 1960-luvulla. Käytännöllisen teologian ja missiologian laudatur-tutkielma Ryt- tylän Lähetyskorkeakoulussa 11.5.1979.

Paavola, Marjukka. Helsingin Raamattukoulusta valmistuneiden näkemyksiä ja kokemuk- sia saamastaan koulutuksesta. Tutkielma nuorisonohjaajatutkintoa varten Helsingin Raa- mattukoulussa 1972, 36 s + liitteet.

Pietilä, Timo. Suomen Evankelisluterilainen Nuorisolähetys. Käytännöllisen teologian cum laude -tutkielma Ryttylän Lähetyskorkeakoulussa 2.10.1981.

Poikolainen, Kirsti. Lähetystyöntekijöiden lasten peruskoulutus. Lähetyskurssi, Ryttylä 1985.

Pollari, Liisa. Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen lähetystyö Etiopiassa 1968–1983. Lähetyskurssi 6.5.1985, Ryttylä 1985.

Pyöriä, Esa. Kymenlaakson nuorisoherätykset 1964–1974. Tutkielma kirkkohistorian alalta. Sisälähetysopistossa 1.4.1978, 15. kurssi. 57 s.

Rantanen, Anne. Työterveysvalmennus ja sen sisältö lähetystyöhön lähteville Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetysjärjestöissä. Opinnäytetyö. Helsingin ammattikorkea- koulu. Helsingin sairaanhoito-opisto. SH-AMK/AKO 97/1. Helsinki 1998.

Sihvonen, Sirkka. Jengi- ja katulähetyksen synty ja toiminta 1971–1977. Seminaaritut- kielma. Lähetyskoulun työntekijäkurssi, 11.5.1979 Ryttylä.

Tarkiainen, Ulla. Raamattukoulu-lehden lukijat ja lehteä koskevat toiveet. Tutkielma nuori- sonohjaajatutkintoa varten Helsingin Raamattukoulussa 1983, 33 s. + liitteet.

Tarkiainen, Vesa. Raamattukoulu-lehti vuosina 1961–1982 ja lehden historiallinen tausta. Tutkielma Helsingin Raamattukoulussa keväällä 1983, 26 s. + lähdeluettelo.

11

Tupala, Kari. Heinolan seudun evankelioimistyön ystävät RY:n syntyvaiheet. Tutkielma kirkkohistorian alalta nuorisonohjaajatutkintoa varten Sisälähetysopistossa maaliskuussa 1978. 46 s.

Väliaho, Juha. Uuspietismi kirkkohistoriallisena ilmiönä. Taustaesitelmä seminaarityötä varten prof. Parvion johtamassa käytännöllisen teologian lisensiaattiseminaarissa Helsin- gin yliopiston teologisessa tiedekunnassa 20.02.1976.

Luetteloita lähetystyötä koskevista opinnäytteistä:

Kemppainen, Kati. Lähetystyötä koskevat opinnäytteet Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa. Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja 84–85 (1994–1995). Jyväs- kylä 1995.

Missiologia oppiaineiden välisenä tutkimusalana. Valikoitu luettelo teologisista opinnäyt- teistä 1984–2017. Koonnut Timo Vasko, 2017.

3.4. Tutkimuksia, raportteja

Launonen, Pekka. Kasvu kirkon työntekijäksi. Diakoni-, diakonissa- ja nuorisotyönohjaaja- opiskelijoiden ammatillinen motivaatio, osaaminen ja identiteetti vuosina 2004–2008. Tutki- mushankkeen loppuraportti N:o 22, Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2009.

Salko, Jouni. Yksin tai yhdessä – naimattomuus ja perheellisyys Suomen ev.lut. kirkon lä- hetysjärjestöjen työntekijöiden elämässä. Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta. Käy- tännöllisen teologian julkaisuja C9/1990. Helsinki1990.

Salomäki, Hanna. Herätysliikkeisiin sitoutuminen ja osallistuminen. Kirkon tutkimuskeskuk- sen julkaisuja 113. Tampere 2010. 435 s.

4. LÄHETYSTYÖTÄ KOSKEVA KIRJALLISUUS

4.1. Yleinen lähetyskirjallisuus

Adeney, David. Lähetys muuttuvassa maailmassa. Lähetystyön ja kristityn vastuun uudel- leen arviointia. Uusi Tie, Poukkusilta 1971.116 s.

Al-Sain, Johanna ja Schrupp, Ernst. Taistelin Allahin puolesta. Perussanoma, Hämeen- linna 2002. 214 s.

Houghton, A. T. Kenet minä lähetän. Uusi Tie, Lappeenranta 1968. 101 s.

Härkönen, Mirja, Raunio Antti ja Vasko, Timo. Lähetystyö ja ekumenia arkistojen valossa. Kristillisen lähetystyön ja ekumeenisen toiminnan arkistolähteitä Suomessa 1800- ja 1900- luvuilla. Suomen Kirkkohistoriallinen Seura SKHS 182. Helsinki 1999. 332 s.

Kyyhkynen, Urpo. Lähtisitkö lähetystyöhön? Kirjaneliö, Pieksämäki 1982. 53 s.

Lindgren, Juhani. Jumala ja jumalat. Uskontoteologian perusteet Raamatussa. Perussa- noma, Vantaa 2000. 290 s.

Lindgren, Juhani. Lähetys 2001. Lähetysstrategian näköaloja vuosituhannen vaihtuessa. Perussanoma, Kauniainen 1997. 288 s.

Lähetyksen peruskurssi. Johdatus missiologiaan. Toim. Juhani Lindgren ja Ullamarja Elo- ranta. Evankelisluterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä 1993. 282 s.

Qureshi, Nabeel. Etsin Allahia, löysin Jeesuksen. Hurskas muslimi kohtaa kristinuskon. Suom. Kirsi Nisula. Perussanoma, Kauniainen 2015. 276 s.

12

Sihvonen, Anne. Lähetyskasvatusmateriaalia varhaiskasvatukseen. Liittyy tekijän Diako- nia-ammattikorkeakoulun sosionomi-diakoni -tutkinnon produktio-opinnäytetyöhön. Evan- kelisluterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä, Vantaa 2011.

Sirviö, Reino. Punjabin vilja-aitta. Vuorovaikutus monikulttuurisessa yhteisössä. Uusi Tie, Helsinki 1986.

Sitä lujempi on sana – näkökohtia uskon, elämän ja lähetyksen perusteista. Lähetystrilo- gian osa I. Toim. Juhani Koivisto. Uusi Tie, Jyväskylä 1987. 206 s.

Sproul, R.C. ja Saleeb, Abdul. Muslimien & kristittyjen Jumala. Suom. Anne Leu. Perussa- noma, EU 2010. 98 s.

Stott, John R. W. Evankeliumi eteenpäin. 1. p. 1976 Suomen Evankelisluterilainen Ylioppi- las- ja Koululaislähetys. 2. p., kokonaan uudistettu asu. Evankelisluterilainen Lähetysyh- distys Kylväjä, Suomen Evankelisluterilainen Opiskelija- ja Koululaislähetys, Suomen Raa- mattuopiston Säätiö. Suom. Ullamarja Eloranta ja Raimo Mäkelä. Kauniainen. Perussa- noma, Pieksämäki 1991. 44 s.

Sydänääniä korona-aikana. Toim. Mervi Viuhko. Medialähetys Sanansaattajat, Hyvinkää 2020. 176 s.

4.2. Työalueita käsittelevä kirjallisuus

Balkanilla palaa – elämää kriisin keskellä. Toim. Matti Korpiaho. Perussanoma, Pieksämäki 1993.125 s.

Etiopia herää. Toim. Tapani Kaitainen. Uusi Tie, Helsinki 1991. 160 s.
Eurooppa lähetyshaasteena. Toim. Juha Väliaho. SLS ja SEKL, Ryttylä 1984. 30 s.

Halttunen, Arja ym. Bajar – ilosanoma mongolikansoille. Evankelisluterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä, 3.p. Vantaa 2011. 43 s.

Heinilä, Pentti. Erittäin salainen. Uusi Tie, Helsinki 1995. 546 s. 2. p. 1995, pokkaripainos 2002. 492 s.

Herlevi, Helena. Minä nostan silmäni vuoria kohti. Evankelisluterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä, 1976. 96 s. (moniste).

Herlevi, Helena. Sarinhelmat savessa – tie Bangladeshin Oraon-heimon luo. Suomen Raamattuopiston Kustannus, Hämeenlinna 1987. 156 s.

Inkerin kirkon neljä vuosisataa – kansa, kulttuuri, identiteetti. Toim. Jouko Sihvo ja Jyrki Paaskoski. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2015. 375 s.

Janatuinen, Mailis. Koulu ja kirsikankukka. Suomen Evankelisluterilainen Ylioppilas- ja Koululaislähetys, Saarijärvi 1978. 171 s.

Janatuinen, Mailis. Tapahtui Tamashimassa. Suomen Raamattuopiston Kustannus, Vaasa 1983. 144 s.

Janatuinen, Mailis. Kaksi naista yksi usko – Laura Suomisen ja Chieko Ishiin elämänkerta. Perussanoma, EU 2014. 272 s.

Kaartinen, Leena. Lääkärinä Afganistanissa – mutaklinikan arkea ja juhlaa. Karas-Sana, Jyväskylä 1978. 120 s.

Kaartinen, Leena. Sairaala sissisodassa – vuosi etiopialaisten lääkärinä. Karas-Sana, Hä- meenlinna 1979. 144 s.

13

Kaartinen, Leena. Olet vapaa, Johannes. Suomen Raamattuopiston Kustannus, Jyväskylä 1984. 107 s.

Kaartinen, Leena. Matkaan taas – lääkärinä Etiopian vuorilla ja laaksoissa. Karas-Sana, Jyväskylä 1985.159 s.

Kaartinen, Leena. Makai – tyttö Afganistanista. Perussanoma, Helsinki 1989. 92 s.

Kaartinen, Leena. Lastenlääkärin sotapäiväkirja – Kabulissa islamilaisen vallankumouksen jälkeen. Perussanoma, Hämeenlinna 1996.130 s.

Kaartinen, Leena. Talebaanien takana – naisten- ja lastenlääkärinä Afganistanin Hasara- maassa. Perussanoma, Hämeenlinna 2002.168 s.

Kaartinen, Leena. Näkemiin Hasaramaa – vuoristolääkärin viimeinen vuosi Afganistanissa. Perussanoma, Hämeenlinna 2007. 175 s.

Kaartinen, Leena. Pakolainen. Perussanoma, EU 2010. 118 s.
Kingma, Liisa. Koraanikoulusta Kristuksen askeliin. Perussanoma, Pieksämäki 1990. 80 s.

Kvalbein, Asbjörn. Tony – kurdisotilaasta Kristuksen todistajaksi. Suom. Raimo Mäkelä. Sanansaattajat ry:n julkaisu. Perussanoma 1988. 128 s.

Leppäkumpu, Leena. Rukouskutsu. Uusi Tie, Helsinki 1986. 168 s.

Lilja, Liisa. Äiti, kuulin ukkosen äänen! – arkea Afganistanissa. Perussanoma, EU 2017. 236 s.

Malk, Per-Olof. Yksi miljardi – Kiina lähetystyön kannalta. Sanansaattajat, Hyvinkää 1982. 63 s.

Mustonen, Ilmari. Vuorilla kruunatut – Eeva ja Erik Barendsenin marttyyrikertomus. Uusi Tie, Helsinki 1997, 2.p. 2009. 88 s.

Olkkola, Ritva. Etiopia odottaa. Uusi Tie, Poukkusilta 1972. 92 s.

Pihkala, Isto ja Kivioja, Timo. Juuret Inkerissä – tuokiokuvia Isto Pihkalasta ja hänen työs- tään Inkerin kirkon pääsihteerinä. Uusi Tie, 1998. 171 s.

Pihkala, Jorma. Auringonnousun maa. Uusi Tie, Jyväskylä 1989. 130 s.

Satakertainen sato. Lähetyselämää Etiopiassa 50 vuotta. Toim. Liisi Niemelä. Lähetysyh- distys Kylväjä, Vaasa 2018, 354 s.

Soramies, Marja Liisa. 25 vuotta muslimien parissa Saksassa. SEKL:n Saksan kentän his- toriikki 1972–1997. Mikkelin Kansanlähetys, Mikkeli 1997. 47 s.

Taival, Kaija. Näky toteutuu viidakossa – Soini ja Kaija Olkkonen Papua-Uudessa-Guine- assa, Uusi Tie 2001. 259 s.

Turunen, Mari. Kääntyneet – ex-muslimien painostus Suomessa. Uusi Tie, EU 2017. 148 s.

Uski, Jaakko. Uskontojen Japani. Evankelisluterilainen Lähetysyhdistys Kylväjä, Mikkeli 1979. 176 s.

Viitanen, Miina. Matkalippu Mordvaan. Uusi Tie, Ryttylä 2007. 112 s.

Smeds, Pentti. Venäjä avautui evankeliumille – Raamattuopiston lähettäminä työssä las-

ten parhaaksi Venäjällä. Omakustanne. Tallinna 2019. 184 s.

14

25 vuotta lähetystyötä Iso-Britanniassa, toim. Maritta Taylor. SEKL:n Englannin työn kerto- mus vuosilta 1973–1998. SEKL, Ryttylä1998. 48 s.

Vänskä, Seppo. Japani yllättää yhä uudelleen – kaksikymmentä vuotta lähetin kyydissä. Uusi Tie, Porvoo 2013. 213 s.

Vänskä, Vuokko. Puikoilla poimittua – tunteita ja tarinoita Japanista. Uusi Tie, EU 2015. 119 s.

5. ARTIKKELIT KIRJOISSA JA AIKAKAUSLEHDISSÄ

Ajankohtainen islam – uskonto, yhteisö, elämäntapa, poliittinen voima. Toim. Marjatta Kyyhkynen. Julk. Kirkon lähetystyön keskus, Kirjapaja. 1. ja 2. painos, Helsinki 1992. 168 s.

Haataja, Heikki. Tahtoratkaisustamme riippuu lopulta kaikki. Lectio Praecursoria. Perusta 6/2020, s. 353–356.

Honkanen, Eino. Evankelioikaa kansa evankelioimaan kansoja. Kansanlähetyksen työ. Te- oksessa Satoa satakertaisesti. Suomalaisen lähetystyön koko kuva. Toimituskunta: Henry Aalto, Toivo Asikainen, Hertta Mukula-Saarinen ja Taisto Saarinen, s. 81–86. Sisälähetys- seura, Helsinki 1970.

Jokiranta, Pekka. Kylväjä mukana Inkerin kirkon työssä Mordvassa. Kirkkomme lähetys 1/1992, s. 31–32. 1992.

Junkkaala, Timo. Kansanlähetyksen kriisi 1970-luvun alussa. Perusta 1/2019, s. 19–26. Kangasniemi, Tuomo. Jättävätkö viidesläiset kirkon? Perusta 2/2020, s. 77–83.

Kauppinen, Juha. Onko luomakunnalla väliä kun Jeesus tulee niin pian? – Kansanlähetys ja ensimmäinen uskonkappale. TA 96/468–493. 1991.

Korpiaho, Matti. Suomen lähetysneuvoston (SLN) synty Edinburghin lähetyskonferenssin hedelmänä ja SLN:n 90-vuotisen toiminnan vaiheita. Lähetysteologinen Aikakauskirja Journal of Mission Theology. Edinburgh 1910–2010. Maailmanlähetys eilen, tänään ja huomenna. Vol. 13. Julk. Lähetysteologinen instituutti. Kirkon lähetystyön keskus. Helsinki, 2010.

Korpiaho, Matti. Kristuksen lähettäminä maailmassa. Suomen lähetysneuvosto 1919– 2011. Toim. Timo Vasko. Suomen lähetysneuvosto, Helsinki 2012.

Kääriäinen, Kimmo. Arviointi kirjasta Piia Latvala, Valoa itään? Kansanlähetys ja Neuvos- toliitto 1967–1973. TA 4/387–389. 2010.

Latvala, Piia. Kansanlähetys kritisoi Neuvostoliiton ihmisoikeustilannetta. Suomen Kirkko- historiallisen seuran vuosikirja 2007/156–174. Helsinki 2007.

Lindgren, Juhani. Lähetyksen uudelleenajattelua. Re-Thinking Missions 1932 ja sen teolo- gia. TA 6/509–514. 1993.

Mäkelä, Raimo. Uuspietistisestä sielunhoitokäsityksestä ja -käytännöstä. Perusta 2/2004, s. 94–102.

Mäkelä, Raimo. Urho Muroman hengellinen perusongelma. Perusta 6/2020, s. 334–338.

Mäkelä, Raimo ja Peltola, Olavi. Uuspietistinen sielunhoito teoksessa Ari Puonti, Lepo si- nussa: sielunhoidon teologisia perusteita ja nykysuuntauksia. Päivä, Hämeenlinna 2005.

Niemelä, Kati ja Salomäki Hanna. Herätysliikkeet 2000-luvun kirkollisessa kentässä. TA 4/359–371. 2006.

15

Peltola, Olavi. Kansanlähetyksen kuviot – lähelle ja kauas. Tampereen hiippakunnan vuo- sikirja 1971, s. 39–45. Tampere1971.

Rajala, Inga-Lill. Sanansaattajien työ Neuvostoliitossa. Kirkkomme lähetys 1/1992, s. 38– 39. 1992.

Rasimus, Risto. Mopoja ja telttakokouksia. Artikkeli kirjassa Kaakonkulman kapituli – Sa- vonlinnan, Viipurin ja Mikkelin hiippakunta 1897–2004. Kirjapaja, Jyväskylä 2004.

Ruotsila, Markku. Uuspietismin unohdettu ulottuvuus – suomalaiset David Hedegårdin he- rätyskristillisessä verkostossa. TA 5–6 /429–443. 2015.

Rämä, Timo. Finlands Evangelisk-lutherska Folksmission. Artikkeli kirjassa För Kristus i Norden. Nordiskt inremissionsarbete i går, i dag och i morgon. Red. Sixten Ekstrand, s. 37–46. Svensk översättning Johanna Perret. Kyrkans Ungdoms Förlag, Jakobstad 1999.

Salomäki, Hanna. Kirkon työntekijät herätysliikkeiden kannattajina. TA 5/403–416. 2010.

Sirviö, Reino. Kokemuksia teologisesta ja käytännöllisestä yhteydestä. Kansanlähetys Englannissa ja Italiassa. Kirkkomme lähetys 1/1994, s. 52–55. 1994.

Suomen raamattuopisto sielunhoidon kouluttajana teoksessa Ari Puonti, Lepo sinussa: sielunhoidon teologisia perusteita ja nykysuuntauksia. Päivä, Hämeenlinna 2005.

Suomi, sinun pelastuksesi on Minun Poikani veressä. Palavin lampuin, Ylivieska 1961.

Väisänen, Matti. Evankelioikaa kansa evankelioimaan kansoja. Kirkkomme lähetys 2/1991, s. 28–31. 1991.

Väisänen, Matti. Kansanlähetyksen työ Neuvostoliitossa. Kirkkomme lähetys 1/1992, s.19– 23, 1992.

Väliaho, Hannu. Kansanlähetys ja karismaattinen liike 1971–84. Ajankohtainen teologia 2/2011, s. 6–42. 2011.

Väliaho, Juha. Finnish Lutheran Mission. 25 years of evangelical mission work. Lähetyste- ologinen Aikakauskirja – Journal of Mission Theology. Volume 2 – Fasc 2. The Mission of the Evangelical Lutheran Church of Finland. Ed. by Timo Vasko, s. 66–71. Institute of Mis- sion Theology Division for Global Mission, Helsinki 1992.

Väliaho, Juha. Keski-Venäjän suomalais-ugrilaiset kansat. Kirkkomme lähetys 1/1992, s. 24–30. 1992.

16