Eino J. Honkanen

 1. Nimi Eino Johannes Honkanen
 2. Syntyi 21.3.1917 Nurmeksessa
 3. Kuoli 20.2.1987 Tuusulassa
 4. Eino J. Honkanen toimi Evankelisluterilaisessa Sisälähetyssäätiössä ja Suomen Raamat- tuopistossa opettajana ja rehtorina, sekä Uusi Tie -lehdessä päätoimittajana ja Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksessä hallituksen puheenjohtajana. Hänet tunnettiin julistajana, kir- joittajana ja kokoavana persoonana yli rajojen.
 5. Elämäntapahtumat Eino J. Honkanen syntyi samana vuonna kuin Suomi itsenäistyi. Hänen lapsuudenkotinsa oli lähinnä körttiläinen. Opettajan kehotuksesta Eino lähti oppikouluun. Hän kirjoitti ylioppilaaksi Nurmeksen yhteiskoulusta vuonna 1937. Honkanen rakensi itse- näistä Suomea ja osallistui muun muassa Kannaksen linnoitustöihin sekä talvi- ja jatkosotaan. Hän suoritti Sacri ministerii candidatus -tutkinnon Helsingin yliopistossa vuonna 1944, ja hänet vihittiin papiksi 2.7.1944 Kuopiossa kuuluisan Tali-Ihantalan taistelun aikana. Samana vuonna hän avioitui Marja Kumpulaisen kanssa. Perheeseen syntyi neljä poikaa. Sotien jälkeinen aika merkitsi Honkaselle murrosta. Uusi työ ja työnäky avautuivat Urho Muroman perustamasta Sisälähetyssäätiöstä, jossa hän aloitti Raamattuopiston opettajana vuonna 1945 ja vuodesta 1957 rehtorina. Noiden vuosien aikana hän toimi jakson raja- seutupappina. Raamattuopisto eli nousukautta; esimerkiksi Herää Valvomaan -lehden levikki oli vuonna 1960 noin 40 000. Urho Muroman ikääntyessä – ja viimeistään hänen kuoltuaan vuonna 1966 – Sisälähetyssäätiössä elettiin murrosaikaa. Eino J. Honkanen oli yksi ehdokas Muroman seuraajaksi, mutta muitakin vaihtoehtoja oli. Toiminnanjohtajaksi valittiin rovasti Eino Sares. Myös kirkossa ja yhteiskunnassa elettiin kuohunnan vuosia. Kun Kansanlähetys syntyi vuonna 1967, Honkanen siirtyi Uusi Tie -lehden päätoimittajaksi. Täs- tä tehtävästä hän jäi eläkkeelle vuonna 1984. Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen hallituksen puheenjohtajana hän toimi 17 vuotta, 1967–1983.
 6. Elämä ja ura Kun Eino J. Honkanen oli Sisälähetyssäätiössä, hänet tunnettiin opettajana ja Suomen Raamattuopiston rehtorina. Honkanen myös kirjoitti Herää Valvomaan -lehteen ja perusti joululehden. Uusi Tie -lehdessä Honkanen toimi linjanvetäjänä paitsi pääkirjoituksissa myös erityisesti Kyytipoika-pakinoissa, jotka olivat eräänlainen lehden sielu ja seurattu tavaramerkki. Hän oli tyylillisesti taitava kynänkäyttäjä, joka omien sanojensa mukaan kaipasi rukiisen leivän päälle voita ja muita lisukkeita. Eino J. Honkanen toimi myös Vie Sanoma -lähetyslehden päätoimittajana. Kansanlähetyksessä Eino J. Honkanen tunnettiin isähahmona. Puheenjohtajan ominaisuu- dessa hän oli työntekijöiden tukena, kun tarvittiin. Hän opetti ja julisti sekä toimitti lähe- tystyöntekijöiden siunaamisia. Ryttylän Lähetyskoulussa Honkanen luennoi Raamatun kirjoja. Eino J. Honkaselle Israelin tapahtumien seuraaminen sekä Raamatun että uutisten va- lossa oli läheistä. Yhdeltä monista matkoistaan Pyhälle maalle hän teki lyhytfilmin Viikuna- puu vihannoi. Kansanlähetyksen alkuvuosina liikettä kohdanneen kriisikauden aikana hän puheenjohtajana joutui jälleen kerran moniin taisteluihin. Eino J. Honkasen kausi Kansanlähetyksessä ja Uudessa Tiessä sattui aikaan, jolloin televisio vakiinnutti Suomessa paikkaansa joka kodin varusteena ja alkoi samalla levittää vasemmis- toradikalismia. Kristityt halusivat ottaa kantaa Yleisradion ohjelmapolitiikkaan kristillisten arvojen puolesta, ja Honkanen oli luovuttamassa 100 000 nimeä sisältävää nimen adressia presidentti Urho Kekkoselle. Neuvostoliitto oli voimissaan, ja Eino J. Honkanen oli suojelu- poliisin kuultavana Raamattujen kuljettamista koskevassa tiedustelussa. Syyskuussa 1970 Kustannus Oy Uusi Tie järjesti romanialaisen Richard Wurmbrandin vierailun Helsinkiin. Täysi jäähallillinen yleisöä kuunteli häntä kristittyjen vaikeasta asemasta Neuvostoliitossa ja Itä-Euroopassa.
 7. Julistustoiminta Eino J. Honkanen oli työssään saanut perehtyä Raamattuun, josta hän opetuksissaan ja julistuksessaan ammensi. Julistajana hän korosti Raamatun suuria näky- miä. Hän muistutti, että pääasian tulee olla pääasia ja Raamatussa pääasia on Jeesus. Raamattu johtaa ihmisen Jumalan puhutteluun, joka on sydämen elämää Jumalassa. Eino J. Honkanen oli lähdeihminen, joka syvällisellä tavalla jakoi sanaa sekä uskon tiellä kauan vaeltaneille että vasta-alkajille.
 8. Luottamustehtävät Espoon seurakuntien yhteisen kirkkovaltuuston jäsen 1960–72, Suo- men Lähetysseuran johtokunnan jäsen 1963–69, Mustalaislähetyksen Kauniaisten nuori- sokodin puheenjohtaja 1960–68, Kristillisen Radio- ja Televisioliiton hallituksen puheen- johtaja 1967–70, Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen hallituksen puheenjohtaja 1967–83, Kristilliset kustantajat -yhdistyksen hallituksen jäsen 1977–81.
 9. Kirjallinen toiminta Valvova kristitty 1955. Pieni matkasauva 1960. Mitä Raamattu sanoo pelastusvarmuudesta 1967. Aarre saviastiassa 1970. Rukous 1975. Hengen uudistus 1979. Sinun Sanasi on totuus. Teol. ja fil. tohtori Uuras Saarnivaaralle hänen täyttäessään 75 vuotta 17.2.1983 (Toim. Honkanen & Mäki-Mikola) 1983. Anna auringon paistaa 1987. – Joulusanoman toimittaja 1958–67. Uuden Tien päätoimittaja 1967–84. Vie Sanoman toimittaja 1968 ja päätoimittaja 1974–83.
 10. Merkitys Kansanlähetyksen toiminnassa Eino J. Honkanen oli Uuden Tien päätoimittaja- na ja Kansanlähetyksen hallituksen puheenjohtajana yksi liikkeen näkyvimmistä persoonis- ta ja julistajista aikanaan. Luonteeltaan Eino J. Honkanen oli kokoava ja yhteyttä rakentava.
 11. Merkitys Sisälähetyssäätiön toiminnassa Eino J. Honkanen toimi Sisälähetyssäätiössä Suomen Raamattuopiston opettajana ja rehtorina ja pitkäaikaisena Urho Muroman työto- verina. Hänen kaudellaan valmistuivat Raamattuopiston asuntolarakennus vuonna 1965 ja päärakennus vuonna 1966.
 12. Lähteet Honkanen Eino Johannes. Suomen teologit 1982. Leena Huhtaniemi: Eino J. Honkasen rikas elämä 1997.