Historiatoimikunnan tehtävänä on

1. Edistää viidennen herätysliikkeen historiaan liittyvän aineiston kokoamista Kansallisarkistoon ja viidenteen herätysliikkeeseen kuuluvien järjestöjen arkistoihin

2. Edistää viidenteen herätysliikkeeseen liittyvän muistitiedon kokoamista

3. Seurata viidennen herätysliikkeen historian tutkimuksen kehitystä

4. Pyrkiä edistämään viidennen herätysliikkeen historian tutkimusta

5. Pyrkiä edistämään viidennen herätysliikkeen historian kirjoittamista

6. Hankkia tietotaitoa arkistonhoidosta (arkistolaitos, eri järjestöjen ja yksityishenkilöiden arkistot, yleiset arkistonhoidon periaatteet)

7. Antaa viidenteen herätysliikkeen kuuluville järjestöille arkiston järjestämistä ja hoitamista koskevia suosituksia

Toimikunta ei perusta omaa kirkkohistoriallista arkistoa, eikä sen tehtävänä ole viidennen herätysliikkeen historian kirjoittaminen.

Toimikunnassa edustettuina olevat järjestöt:

Helsingin Raamattukoulu

Kansan Raamattuseura, KRS

Lähetysyhdistys Kylväjä

Medialähetys Sanansaattajat, Sansa

Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys, OPKO

Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys, SEKL

Suomen Raamattuopiston Säätiö, SRO

Viides herätysliike on kuitenkin näitä järjestöjä laajempi liike, joten historiahanke ulottuu järjestöjä laajemmalle, mikäli mahdollista.

Viidennen herätysliikkeen historiatoimikunta jäsenet:

 • Timo Junkkaala
 • Kimmo Karhi
 • Martti Kola
 • Matti Korpiaho, sihteeri
 • Marjatta Kyyhkynen
 • Raimo Mäkelä
 • Hannu Nyman
 • Tiina Oinonen
 • Olavi Peltola
 • Timo Rämä
 • Ilkka Seppälä
 • Aimo Virtanen, puheenjohtaja
 • Lauri Vartiainen
 • Hannu Väliaho
 • Hannu Äimänen

Historiatoimikunnalle ja näiden sivujen ylläpidolle voi lähettää sähköpostia osoitteeseen