Historiatoimikunnan tehtävänä on

1. Edistää viidennen herätysliikkeen historiaan liittyvän aineiston kokoamista Kansallisarkistoon ja viidenteen herätysliikkeeseen kuuluvien järjestöjen arkistoihin

2. Edistää viidenteen herätysliikkeeseen liittyvän muistitiedon kokoamista

3. Seurata viidennen herätysliikkeen historian tutkimuksen kehitystä

4. Pyrkiä edistämään viidennen herätysliikkeen historian tutkimusta

5. Pyrkiä edistämään viidennen herätysliikkeen historian kirjoittamista

6. Hankkia tietotaitoa arkistonhoidosta (arkistolaitos, eri järjestöjen ja yksityishenkilöiden arkistot, yleiset arkistonhoidon periaatteet)

7. Antaa viidenteen herätysliikkeen kuuluville järjestöille arkiston järjestämistä ja hoitamista koskevia suosituksia

Toimikunta ei perusta omaa kirkkohistoriallista arkistoa, eikä sen tehtävänä ole viidennen herätysliikkeen historian kirjoittaminen.